Εγγραφή

Παρακαλούμε εγγραφείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στην έρευνα.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί μόνο εάν είστε άνω των 15 ετών. Εάν είστε κάτω των 15 ετών, παρακαλούμε να μην συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, αν και εκτιμούμε το ενδιαφέρον σας για το θέμα. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς στο πλαίσιο του προγράμματος Tour-x. Η συμμετοχή στην αξιολόγηση είναι εθελοντική και δεν θα λάβετε καμία πληρωμή ή ανταμοιβή γι’ αυτήν. Αν δεν είστε σίγουροι/ες για το αν πρέπει να συμμετάσχετε, τότε παρακαλείστε να το συζητήσετε με τους γονείς σας, τους νόμιμους κηδεμόνες σας ή τους καθηγητές σας.